,سه شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۳

اجرای جدول بتنی در محله زینب آباد و خیابان امام (ره)

۲۲/بهمن/۱۳۹۷
پروژه های صورت گرفته -
اخبار -
بدون دیدگاه

سعید اسماعیلی شهردارخان ببین از اجرای 240 متر جدول بتنی خیابان های سطح شهر خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی شهرداری خان ببین ، سعید اسماعیلی شهردار خان ببین ضمن بازدید ازپروژه اجرای جداول خیابان ها و کوچه های شهر خان ببین اظهارنظر داشت : با اعتبار بالغ بر 300 میلیون ریال از محل تملک داراییهای سرمایه ای  بمیزان 240 متر طول جدول بتنی انجام پذیرفته است  و همچنین این شهرداری در نظر دارد در آینده ای نزدیک نسبت به اجرای 200 متر کانال بتنی سرپوشیده اقدام نماید.

 

برچسب ها:دیدگاه
دیدگاه شما :