,دوشنبه, ۴ تیر ۱۴۰۳

آتش نشانی

مسئول واحد آتش نشانی  

نام :امیر 

نام خانوادگی : خدادادی

تحصیلات : دیپلم

تلفن :
۳۵۸۶۲۴۴۴-۰۱۷

    

                  


شرح وظایف:

- شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق .
- شرکت در آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی ، حرفه ای .
- استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق .
-  استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت توأم با نظافت کامل .
- شرکت در ورزش عمومی و دسته جمعی بمنظور حفظ قوت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظایف .
- آشنایی کامل با موتور پمپ ها ، کف ساز ها یا پودرپاش ها ، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار .
- حسن استفاده از تجهیزات و ابزار قطعات و وسایل و ماشین آلات و مراقبت در نگهداری از آن .

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق .