فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب
,شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

حقوقی، املاک، ماده صد

مسئول واحد حقوقی، املاک، ماده صد

نام :مهدی

نام خانوادگی : اسماعیلی

تحصیلات :کاردانی حسابداری

تلفن : ۳۵۸۶۲۴۳۸-۰۱۷ 


شرح وظایف:

حقوقی

اجرای دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
برنامه ريزي و انجام كليه فعاليت هاي مربوط به امور حقوقي به منظور حصول اطمينان از حفظ حقوق و منافع سازماني.
طرح دعاوي حقوقي و شكايات كيفري عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و پاسخ به شكايات و دعاوي احتمالي به طرفيت شهرداري در محاكم قضايي و پيگيري تا حصول نتيجه.
پيگيري پرونده ها و تنظيم لوايح دفاعي و ارايه آن به مراجع قضايي، انتظامي و ديوان عدالت اداري و در صورت لزوم حضور در مراجع مذكور جهت دفاع از حقوق سازماني.
بررسي اطلاعات جمع آوري شده و ارائه نظر مشورتي در زمينه كليه مسائل حقوقي طرح شده در واحدهاي مختلف منطقه.
جمع آوري، بررسي و تنظيم اطلاعات لازم جهت تهيه و تدوين لوايح قانوني مصوبات، اساسنامه ها و آئين نامه هاي مورد نياز.
تهيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري رونوشت قوانين، مصوبات، آيين نامه ها و آراء وحدت رويه قضايي و طبقه بندي آنها.
تهيه متن قراردادهاي منعقده.
پيشنهاد و تنظيم بخشنامه هاي حقوقي داخلي جهت حفظ حقوق سازماني و ارايه آن به مسئول مافوق جهت تصويب و ابلاغ .
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

املاک

ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاک واقع در طرح توسعه معابر با طرحهای مورد نظر شهرداری
بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله اعم از خرید ، فروش ، اجاره و استیجاری و تهیه فهرست طرحهای مورد نیاز
اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی
ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری ، تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره
رسیدگی به اعتراضات و شکایات رسیده در اثر اجرای طرح و اظهار نظر و گزارش جهت کسب دستور مافوق
اقدام به ثبت اراضی متعلق به شهرداری ( مسیلها ، خندقها ، بلوار ، اراضی بلا معارض و بلاصاحب و نظائر آن ) به طور تثبیت مالکیت شهرداری بر املاک و مستحدثات متعلقه با توجه به قوانین
صورت برداری و نگهداری املاک و اراضی متروکه و مسیلها با همکاری نواحی و واحدهای مسئول شهرداری
پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری شهرداری در دادگاههای عمومی و کیفری
پیگیری شکایات مطروحه شهرداری در دادگاههای عمومی و کیفری و رفاع از حقوق شهرداری در محاکم قضایی

ماده صد

ممانعت از هر گونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از شهرداری
ممانعت از هر گونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از شهرداری در کاربری غیر مجاز
ممانعت از زدن بالکن ، پله ، رمپ و تجاوز به معبر عمومی
تشکیل جلسات برای ملکهای مختلف صدور رای جریمه یا تخریب و در صورت اعتراض مالک تشکیل جلسه ارجاع به کمیسیون تجدید نظر .
اخطار به واحدهای تجاری بدهکار و در صورت لزوم عدم پرداخت به استناد رای صادره اقدام به پلمپ محل
اخطار به واحدهای مسکونی بدهکار