فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب
,شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

امین اموال،CNG

امین اموال، CNG

نام :احمد

نام خانوادگی : سرگزی

تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن :۳۵۸۶۶۷۶۱-۰۱۷
 

 


شرح وظایف:

امین اموال

اجرای دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطها.
اقدام به تحويل گرفتن اموال خريداري شده و تحويل آنها به افراد درخواست كننده پس از صدور قبض انبار.
نگهداري حساب كليه اموال منقول شهرداري و ثبت مشخصات كامل آنها در دفاتر اموال و يا نرم افزارهاي مربوطه بر اساس آيين  نامه هاي مصوب .
اقدام لازم در نگهداري و حفظ اموال شهرداري با همكاري واحدهاي ذيربط .
جاري نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اتاقها و واحدهاي مربوط .
صدور برگه خروج اموال از ساختمان منطقه بر حسب ضرورت با دستور مقام مافوق.
اقدام در طبقه بندي اموال در انبار بر اساس ضوابط موجود .
صورت برداري از اموال فرسوده و غير قابل استفاده به منظور فروش با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ضمن هماهنگي با انبار و اموال مركزي و تحويل يك نسخه از صورت جلسه تحويلي به حسابداري منطقه جهت كسر از حسابهاي انتظامي اموال.
انجام الصاق برچسب بر روي اموال شهرداري و ثبت در دفاتر اموال با ذكر شماره و صدور قبض انبار.
اقدام در خصوص انبار گرداني در پايان سال به منظور مشخص نمودن وضعيت اموال موجود در انبار اعم از كسري، اضافي و نهايتاً پيگيري براي حل آنها.
تهيه و تنظيم سيستم كد گذاري جهت دسترسي سريعتر به كالاها و امضاء و مهر بارنامه يا صدور و رسيد انبار.
مغايرت گيري با سيستم اموال در راستاي يكسان نمودن ثبت و كسر اقلام اموالي و نهايتأ يكسان بودن تعداد اموال در منطقه با  سيستم اموال و انبار.
كنترل ايمني در انبار جهت حفاظت از كالاها و محصولات موجود در انبار.
ثبت و صدور حواله ها و رسيدهاي انبار كالا و محصولات.
اسكن نمودن كليه اسناد مالي منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

CNG

هماهنگی ،توسعه و ساماندهی مراکز سوخت و جایگاه های CNG با همکاری ستاد مذکور در شهرداری 
ایجاد شرایط لازم برای واگذاری و انتقال جایگاهها به بخش خصوصی
تنظیم برنامه اجرایی در بهره برداری بی وقفه جایگاه ها
پیگیری اجرای دستورالعمل های صادره و موازین HSE از شرکت های پخش فرآورده های نفتی و گاز از پیمانکاران شاغل در جایگاه ها
هماهنگی و تعامل با شرکت های برق ، گاز ،پخش فرآورده های نفتی و سایر مراجع در اداره بهینه جایگاه ها
توزیع CNG و رفع مشکلات مرتبط با عرضه آن در سطح جایگاه ها
پیگیری شکایات واصله از متقاضیان در عرضه و موارد فنی جایگاه ها
ارائه خدمات ستادی و فنی به سایر شهرداری های کشور
تنظیم شرح خدمات قرارداد ها و پیگیری اعمال اقدامات مرتبط به تشریفات قراردادها جایگاههای CNG
پشتیبانی و رفع نواقص ابنیه و تجهیزات تکمیلی جایگاههای تابعه