فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب
,شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

امور فنی و عمرانی، حفاری

 

مسئول واحد امور فنی و عمرانی، حفاری  

نام : 

نام خانوادگی : 

تحصیلات : 

تلفن :

 


شرح وظایف:

امور فنی و عمرانی

 اجرای دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و ... در محدوده شهرداری.
نظارت و اجراي پياده رو سازي و تعمير و مرمت پياده روهاي معابر عمومي در محدوده شهرداری.
نظارت بر ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقرات جاري .
بررسي و امضاء صورت وضعيت هاي پيمانكاران برابر قوانين و مقررات .
پيگيري ساير پروژه هاي عمراني پيش بيني شده در محدوده شهرداری.
اهتمام به تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات پل هاي عابر پياده، پلهاي همسطح و غير همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده شهرداری.
نظارت بر احداث كليه طرح هاي ترافيكي و تسهيلات عبور و مرور در محدوده شهرداری.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف

حفاری 

هماهنگی حفاریهای معابر – هماهنگی ادارات تأسیساتی با شهرداری و بالعکس توسط واحد هماهنگی و نماینده کمیسیون . 
بررسی خسارتهای وارده از ادارات تأسیساتی به حوزه های شهرداری و بالعکس از حوزه ها به ادارات مذکور و مشخص نمودن علل آن توسط نماینده کمیسیون . 
صدور مجوزات حفاری انشعابات بعد از استعلامهای لازم از شهرسازی مناطق و اداره جهاد کشاورزی توسط واحد صدور انشعابات بازدید و کنترل پرونده های متقاضیان از نظر اصول شهرسازی و کنترل تخلفات انجام گرفته و کنترل پرداخت جرائم آن توسط کارشناس شهرسازی کمیسیون . 
صدور مجوز حفاری شبکه پس از استعلام از شهرسازی مناطق و جهاد کشاورزی و پس از هماهنگی کامل با ادرات تأسیساتی و راهنمائی و رانندگی و معاونت ترافیک و خدمات فنی (صورتجلسه کتبی) و پس از پرداخت وجه مجوز یا تعهد مالی معتبر توسط واحد صدور شبکه . 
حراست از کلیه معابر شهری و فضا های سبز اطراف معابر و جلو گیری از هر گونه حفاری بدون مجوز یا هماهنگی قبلی توسط واحد گشت . 
کنترل مجوز های صادره و فاکسهای ارسالی از ادارات جهت هماهنگی و انجام حفاری طبق اصول فنی توسط واحد گشت. 
نظارت و کنترل ترمیم کلیه حفاریهای ادرات و واحدهای شهرداری بر طبق موازین کمیسیون توسط واحد نظارت و کارشناس فنی . 
انجام ترمیم ترانشه های شرکت گاز و اداره برق طبق اصول فنی توسط پیمانکار کمیسیون ( البته با نظارت کامل کارشناس فنی ) . 
تشکیل جلسات و بحث و بررسی حسابهای فی مابین ادارات و شهرداری و تهاتر های لازم با هماهنگی شهردارمحترم توسط مدیر کمیسیون حفاریها .