,جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳

نوسازی

مسئول واحد نوسازی  

نام :احمد 

نام خانوادگی : رسول آبادی


تحصیلات : دیپلم

تلفن :۳۵۸۶۲۴۳۸-۰۱۷

 


شرح وظایف:

وصول درآمد نوسازی شهرداری و صدور دستورالعملهای لازم

تهیه شناسنامه املاک شهرداری و راهنمایی صدور دستورالعمل لازم به سرپرست درآمد نوسازی ارزیابی مجدد املاک در سر رسید مقرر در قانون نوسازی

بررسی علل نوسانات در نتایج حاصله از وصول نوسازی و تنظیم گزارش ر این زمینه

ارایه طرحها و روشهای مطلوب جهت پیشبرد امور در وصول درآمد نوسازی

اظهار نظر در خصوص مشکلات و معضلات درآمد نوسازی شهرداری

راهنمایی و آموزش مامورین درآمد نسازی در بکار بدن دستورالعملها و روشهای جدید

رسیدگی به اعتراضات مودیان و تشکیل کمیسیونهای مندرج در قانون نوسازی در مواقع لازم

پیگیری عملیات وصول عوارض نوسازی و همکاری با اداره اجرائیات و کنترل و نظارت به منظور صدور اجرائیه های لازم جهت مستنکفین از پرداخت درآمد نوسازی

انجام سایر امور مشابه و دستورائیکه از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد .