,سه شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۳

پارک ها و فضای سبز

مسئول واحد پارک ها و فضای سبز  

نام :احمدرضا 

نام خانوادگی : رجبلو

تحصیلات : کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی

تلفن :
35866761-017

 


شرح وظایف:

 *اجرای طرح گلکاری و غرس اشجار پارکها ، میادین ، معابر عمومی ،غیره

*تهیه بذر و اشجار مستمر و غیر مستمر مورد نیاز شهرداری بر مبنای برنامه ریزیهای تنظیم شده

*مطالعه و بررسی گونه های مختلف گیاهی متناسب با اقلیم و موقعیت خاص جغرافیایی شهر جهت استفاده در طرحهای توسعه و تجهیز فضای سبز

 *حفظ فضای سبز موجود هنگام ایجاد مستحدثات شهری

*نظارت بر قطع بی رویه درختان و حفظ استانداردهای تعیین شده مربوط به فضای سبز در سطح شهر و نظارت بر قطع درختان خشک و خطرساز و آفت زده در سطح شهر پس از بررسی  در کمیسیون مربوطه

*اجرای عملیات پارک سازی و باغچه بندی و همچنین همکاری با مسئولین فنی و عمران در خصوص نوسازی با ساختمانها و تعمیرات اساسی در پارکها

*مبارزه با آفات و بیماریهای نباتی و نظارت بر امور سمپاشی دفع آفات و نگهداری اشجار و محصولات کشاورزی مربوطه

*انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد.