فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب
,شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

حسابداری

حسابداری

نام :فاطمه 

نام خانوادگی : چورلی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت دولتی

تلفن : 
۳۵۸۶۲۳۳۸-۰۱۷

 


شرح وظایف:

ـ تنظيم اسناد هزينه هاي جاري و اسناد خريد و ليست هاي حقوق كاركنان و ليست هاي دستمزد كارگران و رسيدگي قبل از پرداخت .
 ـ نگهداري حساب پرداخت ها و هزينه هاي مربوط به تنخواهگردان واحدهاي مختلف .
 ـ رسيدگي به حسابها و صورت وضعيت هاي پيمانكاران و اشخاص طرف معامله با شهرداري و ساير صورتحسابها .
 ـ نظارت در مناقصه ها و مزايده ها و معاملات شهرداري در حدود مقررات و آئين نامه معاملات شهرداريها .
 ـ نگهداري و نظارت در حساب انبارها .
 ـ نگهداري حساب درآمد و هزينه و تأسيسات و اموال شهرداري .
 ـ صدور حواله براي پرداختهاي عهده خزانه شهرداري .
 ـ ثبت كليه عمليات مالي در دفاتر روزنامه و معين و كل .
 ـ تهيه گزارشها و صورتهاي مالي و ترازنامه و گزارش تفريق بودجه.
 ـ بايگاني اسناد و مدارك مالي.
 ـ نظارت و مراقبت در حسن انجام فعاليتهاي حسابداري كه در ساير واحدهاي تابعه امور مالي انجام مي شود و تمركز انعكاس و ثبت نتايج آنها در سيستم حسابداري شهرداري .