,پنجشنبه, ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

معرفی شهردار

 

نام و نام خانوادگی سعید اسماعیلی

مدرک تحصیلی :

لیسانس مهندسی معدن

فوق لیسانس ژئوتکنیک

دانشجوی دکترای مهندسی معدن