,دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

معرفی شهردار

نام و نام خانوادگی سعید اسماعیلی 

مدرک تحصیلی :

لیسانس مهندسی معدن

فوق لیسانس ژئوتکنیک

دانشجوی دکترای مهندسی معدن