,سه شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۳

درآمد

درآمد

نام :معصومه

نام خانوادگی : سندگل

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

تلفن : 35866761- 017

 


شرح وظایف:

  -   برنامه ریزی و اقدام لازم به منظـور وصـول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهـرداری اعم از تعرفه وصولی مرکـز یا
     تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده  و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه
    های مذکور
  -   برنامه ریزی به منظور مطالعه  و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد
  -   صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای
      گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان
  -   اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
  -   بررسی و اظهار نظر در خصوص درآمدهای درآمدهای نوسازی مناطق  که از طرف مدیر منطقه پیشنهاد می گردد.
  -   برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
  -   برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
  -   نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
  -   نظارت بر عملکرد کمیسیونهای شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق
  -   بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید  و فروش و اجاره و استیجاره و
     تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح 
  -  اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی
  -   ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره و نگهداری آخرین اطلاعات املاک و
     اراضی متعلق به شهرداری
  -   اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر
      کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک
  -   بررسی پرونده های تملکی انجام شده از لحاظ صحت عملیات واگذاری معوض و تعیین وضعیت دقیق املاک تخصیص
     یافته به عنوان معوض و تهیه گزارش موارد تخلف احتمالی
  -   اقدام برای تفکیک اراضی اختصاص شهرداری با اخذ مجوز تغییر کاربری با رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداری
  -   اقدام برای ثبت رسمی مالکیت شهرداری بر مستغلات متعلق به شهرداری  و نگهداری اسناد آنها
  -   اقدام در ثبت مشخصات املاک عمومی شهرداری (نظیر سرویسهای بهداشتی عمومی، پارکها و فضای سبز،
      گورستانها ، میادین و ...)
  -   اقدام در بازدید، حفاظت و نگهداری مستمر از اراضی و مستغلات شهرداری و اخطار به متخلفین و برخورد حسب
     مورد
  -  انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق