,سه شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۳

روابط عمومی، تاکسیرانی

مسئول واحد روابط عمومی، تاکسیرانی 

نام :تقی

نام خانوادگی : میرزاخانی

تحصیلات : کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی

تلفن :
۳۵۸۶۵۹۹۹-۰۱۷

 


شرح وظایف:

روابط عمومی

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تهيه و انتشار بروشورهاي تبليغاتي و راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت از خدمات شهرداري.
گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش هاي مربوط به سايت ها، فعاليت ها، طرح ها و برنامه ها با شيوه ها و قالب هاي موثر و مناسب.
پوشش تبليغي ساختمان ها و فضاي عمومي منطقه در گراميداشت ايام و مناسبت هاي ويژه.
انجام امور مربوط به برگزاري جشن هاي ملي و مذهبي و تهيه برنامه هاي راديوئي و يا مصاحبه با مقامات مافوق به منظور ارايه خدمات شهرداري از طريق رسانه هاي عمومي.
پيگيري انتقال تا حصول نتيجه موارد درخواستي شهروندان مرتبط با خدمات شهرداري .
پيگيري در خصوص تهيه و توزيع جرايد جهت استفاده همكاران و ارباب رجوع.
تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه مدير مربوط.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

تاکسیرانی

اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی و ایستگاه ها متناسب با بافت شهری و جمعیت شهر
سرویس دهی به کلیه خطوط . خیابانهای سطح شهر متناسب با ترافیک شهر
اتخاذ روشهای مناسب جهت نظم بخشیدن به سیستم تاکسیرانی
بررسی و محاسبه میزان کرایه و تعرفه های سازمان و پیشنهاد به مراجع ذیربط قانونی
نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و رعایت کامل مقررات آئین نامه اجرائی سازمان-
نظارت بر سرویس دهی تاکسیرانی در امر برخورد با مردم  و رعایت قوانین و مقررات سازمان
جلب همکاری سایر ارگانها مخصوصا پلیس راهور در جهت تامین رفاه شهروندان