,سه شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۳

تاریخچه

خان ببین یکی از شهرهای استان گلستان و زادگاه حکیم نامی ابوالقاسم میرفندرسکی است.نام فندرسک از معروفترین دانشمند ، حکیم و فیلسوف مشهور ایرانی سده 11 هجری ابوالقاسم میرفندرسکی است که در این منطقه زندگی میکرده است و این نشانگر قدمت منطقه و شهر خان به بین می باشد و از سال 1342 دارای  شهرداری می باشد.

این شهر در فاصله 55 كيلومتري شرق شهرستان گرگان و در كنار جاده ترانزيت گرگان – مشهد واقع شده است. در مورد وجه تسميه شهر خان ببين نظرات مختلفي وجود دارد. اين شهر را به نام هاي خانببين، خان به ببين و خان بابان ناميده اند. بنابه قولي خان بابان نام يكي از سادات ميرفندرسكي مي باشد. اگر اين قول صحت داشته باشد لفظ خان بابان به مرور به خان به ببين تغيير يافته است.

طايفه هاي ساكن در شهر خان ببين شامل بياني – جعفري- چورلي- اسماعيلي- اسفندياري جمشيدي- نظري- ملاشگري- جباري- برزمين(برزمهين)- حسيني- نجمي- خدادادي و ابراهيمي كه فارس هستند. بلوچ ها شامل طايفه هاي سراواني – سرگزي و طايفه هاي سيستاني شامل سنچولي و شهركي مي شود.