فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب
,شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

امور اداری، کارگزینی ، دبیرخانه

مسئول واحد اداری، کارگزینی ،دبیرخانهنام :جواد 

نام خانوادگی : اشجاری

 تحصیلات :کارشناسی مدیریت عملیات امداد و نجات

تلفن :
۳۵۸۶۲۲۱۵-۰۱۷
 

 


شرح وظایف:

امور اداری

تهيه و تنظيم ليست كاركرد ماهانه پرسنل منطقه و پرسنل انتظامي

تهيه و تنظيم آمار ماهيانه (امكانات – نيروي انساني )

صدور احكام پرسنلي اعم از بازنشستگي و باز خريدي و ....

صدور ابلاغهاي داخلي پرسنل – صدور تسويه حساب پرسنل

نظارت بر حسن انجام كار واحدهاي زير مجموعه (دبيرخانه، بايگاني)

ثبت و به روز كردن مرخصي ها و ماموريت هاي ساعتي و روزانه

کارگزینی

كنترل ورود و خروج از طريق برگه هاي مربوطه و دستگاه كارت ساعت

تطبيق مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ، بدون حقوق و ساعتي

بايگاني مدارك پرسنلي

تنظيم قراردادهاي پرسنلي

صدور احكام پرسنلي

صدوركاردكس مرخصي ساليانه

تنظيم كاركرد ماهيانه پرسنل جهت پرداخت حقوق ماهيانه

انجام امور اداري مربوط به بيمه كاركنان ( تامين اجتماعي + تكميلي)

هماهنگي و انجام امور رفاهي

پيگيري ابلاغهاي داخلي و صدور تسويه حساب پرسنلي

تنظيم آمار ماهيانه

دبیرخانه

كنترل در امور ثبت و توزيع و تفكيك نامه هاي وارده به شهرداري و ارجاع به دواير ذيربط

كنترل و تصحيح نامه هاي صادره از نظر آيين نگارش

حفظ و نگهداري كليه اسناد و اوراق و سوابق اداري واحد مربوطه

نظارت مستمر در حسن اجرائي امور دفتري و چگونگي ورود و خروج مكاتبات

ارجاع سوابق و پرونده هاي صادره به واحد هاي مربوطه و بايگاني

تطبيق پيش نويس هاي اداري و تهيه گزارشات و ارائه آمارهاي لازم

تطبيق پيش نويس ها و نامه هاي تايپ شده 

تحويل نامه هاي صادره به ارباب رجوع

تفكيك نامه هاي وارده و صادره و ارسال رونوشت نامه ها به واحد هاي مربوطه