فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب
,شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

کارپردازی، موتوری

مسئول واحد کارپردازی، موتوری

نام :ابوالحسن 

نام خانوادگی : اخلی

 تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تلفن : 35862338-017

 


شرح وظایف:
کارپردازی

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
اقدام در تهيه كالا و خدمات مورد نياز با عنايت به آيين نامه مالي شهرداري و ضوابط و دستورالعمل هاي صادره در حد نصاب معاملات.
تهيه كالا و خدمات مورد نياز در چهار چوب مقررات مالي و دستورالعمل هاي صادره و تحويل كالا و خدمات به واحد متقاضي از طريق سيستم انبار و اموال و همچنين تنظيم صورت جلسه كميسيون تحويل.
تحقيق و بررسي لازم در انجام معاملات جزئي با هماهنگي مسؤول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداري.
اقدام در خصوص اخذ مشخصات كامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قيمت بر روي فاكتور ها.
انجام معاملات متوسط برابر آيين نامه معاملاتي شهرداري و دستورالعمل هاي مربوطه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

موتوری
تقسیم وظایف موتوری به کلیه واحدهای شهرداری اعم از وسایط نقلیه عمران و ماشینهای زباله کشی و سایر وسایل بر اساس ضوابط و دستورالعملها
تنظیم برنامه کار رانندگان و تهیه ماشین آلات و حفظ و نگهداری خودروها و تعیین استهلاک ماشین آلات و حفظ و نگهداری کلیه سوابق و پرونده های مربوطه
تعیین محل مناسب جهت اسکان خودروها و نظارت بر حسن جریان امور آنها
پیش بینی تهیه قطعات و لوازم یدکی مربوطه به خودروها و حفظ و نگهداری آنها در انبارها مربوطه و همکاری با انبار دار شهرداری با توجه به نوع و حجم و کثرت آنها
بررسی نیازهای واحدهای مختلف شهرداری از لحاظ خودرو
انجام تعمیرات اساسی و کلی و جزئی وسایط نقلیه اعم از سبک و سنگین و غیره
شرکت در کمیسیون های مربوط به خرید و فروش خودروها و لوازم یدکی آنها
نظارت بر تحویل و تحول کلیه خودروها و تهیه و نگهداری دفاتر مشخصات کلیه وسلیط نقلیه و قید در کارنامه وسایط نقلیه
تعیین و تشخیص خودروهای فرسوده و از رده خارج شده شهرداری و تهیه گزارش بمنظور فروش و یا اخراج آنها
انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد.