,دوشنبه, ۴ تیر ۱۴۰۳

ارتباط با ما

آدرس : استان گلستان‌، شهرستان رامیان، شهر خان ببین،‌ خیابان امام خمینی(ره)، شهرداری خان ببین

کدپستی : ۴۹۵۳۱۵۷۸۴۴

شماره مرکز اپراتور شهرداری خان ببین :۳۵۸۶۲۲۱۵-۰۱۷

پست الکترونیکی : info@khanbebinshahr.ir

آدرس وب سایت: www.Khanbebinshahr.ir

شماره دورنگار :۳۵۸۶۲۲۰۱-۰۱۷