,جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳

سوابق اجرایی

موسسه/شركت

سمت

مدت همكاري

سازمان صنایع ومعادن استان گلستان

کارشناس امور صنایع ومعادن

از سال 87 الی 88

سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان

مسئول نظام مهندسی معدن

 شرق استان

88-91

اداره صنعت معدن وتجارت گنبد

مشاور جوان رئیس اداره

90-91

سازمان صنعت ،معدن وتجارت گلستان

كارشناس امور معادن-

مسئول واحد اکتشاف

ازسال 92 الی96

سازمان صنعت ،معدن وتجارت گلستان

با حفظ سمت قائم مقام

معاونت امور معادن وصنایع معدنی

از سال 96 الی   ادامه دارد

استانداری گلستان

شهردار خان ببین

از 20/9/96 الی ادامه دارد