,پنجشنبه, ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

تقدیر و تشکر از نیروهای زحمت کش واحد آتش نشانی

۸/مهر/۱۴۰۰
اخبار -
بدون دیدگاه

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری خان ببین طی بازدید شهردار واعضای محترم  شورای شهر از واحد آتش نشانی شهرداری ، از نیروهای واحد آتش نشانی تقدیر و تشکر بعمل آورده شد.

برچسب ها:دیدگاه
دیدگاه شما :