,چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اجرای جدول واقع در کوچه اول زینب آباد

۴/دی/۱۳۹۷
اخبار -
بدون دیدگاه

 اجرای جدول بتنی با اعتبار 120 میلیون ریال واقع در کوچه اول محله زینب فرعی دوم آغاز گردید

برچسب ها:دیدگاه
دیدگاه شما :