,دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

اجرای زیرسازی معابر و آماده سازی جهت آسفالت

۲۵/آبان/۱۳۹۷
اخبار -
پروژه های در حال اجرا -
بدون دیدگاه

به گزارش واحد عمرانی شهرداری خان ببین در راستای بهسازی معابر و بهبود عبور و مرور  شهری نسبت به زیر سازی معابر و آماده سازی جهت اجرای آسفالت اقدام گردیده است.

برچسب ها:دیدگاه
دیدگاه شما :