,چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

روکش آسفالت میدان حکیم میرفندرسکی

۲/شهریور/۱۳۹۷
اخبار -
پروژه های صورت گرفته -
بدون دیدگاه

پس از رایزنی های شهرداری خان ببین با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای عملیات روکش آسفالت میدان حکیم میرفندرسکی اجرایی و تکمیل گردید.

 

برچسب ها:دیدگاه
دیدگاه شما :